Nové zdanění příjmů z prodeje firem k „férovosti“ nepřispělo

Změna v placení daní při prodeji firem státnímu rozpočtu nepomůže a navíc dopadne na majitele, kteří se snaží své společnosti rozvíjet a zůstávají v Česku, píše v komentáři Martina Rošková ze společnosti Privilege Capital.

Až doposud byl pro fyzické osoby příjem z prodeje firem osvobozen od zdanění v plné výši v případě splnění časového testu, tj. doby mezi nabytím (nebo založením) obchodní korporace pěti let u obchodních podílů a tří let u cenných papírů držených mimo obchodní majetek.

Více obsahu najdete v článku