AKVIZIČNÍ RŮST

Pro-aktivní partnerství
zaměřené na růst
akcionářských
hodnot firem!