Nové zdanění příjmů z prodeje firem k „férovosti“ nepřispělo

Změna v placení daní při prodeji firem státnímu rozpočtu nepomůže a navíc dopadne na majitele, kteří se snaží své společnosti rozvíjet a zůstávají v Česku, píše v komentáři Martina Rošková ze společnosti Privilege Capital. Až doposud byl pro fyzické osoby příjem z prodeje firem osvobozen od zdanění v plné výši v případě splnění časového testu, […]

KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – ZDANĚNÍ PRODEJE FIREM

V rámci schváleného konsolidačního balíčku se zavádí limit na osvobození příjmu z prodeje cenných papírů a podílů v obchodních korporacích v kumulativní výši 40 mil. Kč za zdaňovací období. Účinnost tohoto opatření byla oproti původnímu návrhu posunuta o rok, tedy s platností od 1. ledna 2025.  Vzhledem k tomu, že z řad podnikatelů a vlastníků firem evidujeme řadu nejasností a otázek, přiblížíme […]

URČENÍ TRŽNÍ HODNOTY PODÍLU NA OBCHODNÍ KORPORACI K 31.12.2024 V NÁVAZNOSTI NA ZDANĚNÍ PRODEJE PODÍLŮ V OBCHODNÍCH KORPORACÍCH A CENNÝCH PAPÍRŮ V KONTEXTU SCHVÁLENÉHO KONSOLIDAČNÍHO BALÍČKU

Tento článek navazuje na předchozí článek: KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – ZDANĚNÍ PRODEJE FIREM. V případě uplatnění hodnoty relevantního podílu k datu 31. prosince 2023 bude nutné tento podíl nechat ocenit soudním znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací oceňování podniků (nebo znaleckým ústavem se stejnou specializací).  Zde je důležité podotknout, že datum ocenění se […]

Martina Rošková byla jmenována rozhodcem

Dne 17.května 2023 byla Martina Rošková jmenována rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Zkušenosti společnosti PRIVILEGE CAPITAL

Zkušenosti společnosti PRIVILEGE CAPITAL, jsou nově popsány v knize (učebnici), která je určena manažerům a studentům vysokých škol a MBA v USA a dalších anglosaských zemích..