RESTRUKTURALIZACE

Cílem restrukturalizace
je budoucí růst,
nebo úspěšný
prodej!