Zkušenosti společnosti PRIVILEGE CAPITAL

Zkušenosti společnosti PRIVILEGE CAPITAL, jsou nově popsány v knize (učebnici), která je určena manažerům a studentům vysokých škol a MBA v USA a dalších anglosaských zemích, konkrétně se jedná o knihu:

V úvodu autor knihy, prof. Riad A. Ajami, popsal referenční činnost společnosti Privilege Capital a úlohu společnosti v mezinárodních expanzích.

V dalších kapitolách Martina Rošková popsala projektové zkušenosti se zaměřením na následující oblasti:

  • Tržní expanze: vstup do Evropské unie a CEE
  • Zkušenosti v akvizicích, spojení firem („mergers“, „M&A”), odkupech firem
  • Prodeje firem (včetně vysvětlení rozdílů a výběru mezi strategickými a finančními kupci).
  • Vlivy na maximalizaci kupní ceny, pohledy na ocenění při prodeji (synergické efekty)
  • Komplexní projekt management globální tržní expanze
  • Private equity financování mezinárodních akvizic
  • Ocenění firem v mezinárodních transakcích
  • Důvody, které stojí za úspěchy transakcí, včetně příkladů.