Oceňování firem

Oceňování firem

Oceňování firem, mezinárodních korporací a investičních portfolií

Společnost Privilege Capital zpracovává oceňování podniků a jejich částí v souladu s oprávněním uděleným dle § 23 a §24 zákona č. 455/1991 Sb. Prioritním zaměřením oceňování podniků společnosti Privilege Capital je převážně ocenění v oblasti mezinárodních investičních transakcí, odkupů  a koupí firem.  

Znalecké posudky

Znalecké posudky v rámci ocenění hodnoty podniků a jejich částí jsou vypracovány ing. Martinou Roškovou, MBA, která byla jmenována dle § 3 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, soudní znalkyní v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvl. specializací oceňování podniků.

Ocenění dle českých předpisů a mezinárodních oceňovacích standardů vypracované v jazyce českém i anglickém. Jedná se o znalecké ocenění podniků, včetně obhajoby ocenění v rámci soudních sporů.

Ocenění dle kategorií hodnot: především tržní  hodnoty (dle definice mezinárodních oceňovacích standardů, „IVS“), investiční  hodnoty (konkrétní investice a investora), ale i dalších netržních kategorií,  tj. objektivizované hodnoty Kolínské školy (hraniční ceny prodávajícího, kupujícího, funkce rozhodčí, argumentační), férové hodnoty („Fair value“ dle IVS 2), hodnoty speciální a synergické.

Znalecké ocenění podniků / závodů (tj. firem, mezinárodních korporací a investičních portfolií), včetně jejich částí (obchodních podílů v s.r.o., komanditních společnostech a veřejných obchodních společnostech), akcií, minoritních i majoritních vlastnických podílů, účastí v družstvech, majetku a závazků podniků).

Důvody a projekty ocenění:  strana 2

1 2
2012 © Copyright Privilege Capital. All rights reserved.