Zakladatelka

Zakladatelka

Stránka 1 ze 3

 

 

 

 

 

"Vybírám pouze složité a náročné projekty a v rámci své profesní kariéry jsem měla to štěstí, že právě na takové projekty jsem vždy byla najímána. Věřím, že i výjimečný úspěch je vždy dosažitelný, pokud je ale podložený 100% dedikací, stejným pracovním nasazením a vírou v to, že pouze kladný výsledek bude ukončením daného projektu. Nevěřím v dlouhé analýzy a prázdné politické řeči, ale konkrétní, profesionálně připravené transakční akce a osobní zodpovědnost za výsledky. Takto vedu i projekty firmy Privilege Capital. Věřím, že transparentnost, fair-play, loajálnost a tvrdá práce přispívají k úspěchu. Mé globální zkušenosti, stejně tak jako spolupráce s místními podnikateli, kteří dosáhli obrovských úspěchů na základě stejných principů, mě vedou k víře, že české společnosti jsou konkurenčně schopné na to, aby dosáhli mezinárodních úspěchů."      Ing. Martina Rošková, MBA

 

 

 

 

 

1 2 3
2012 © Copyright Privilege Capital. All rights reserved.