Historie

 Historie

Stránka 1 ze 2

 

 

 

Společnost Privilege Capital založila v srpnu 2007 Martina Rošková, s cílem vytvořit nezávislou  investiční poradenskou společnost s využitím unikátní kombinace výkonných a poradenských zkušeností v oblasti private equity, odkupů a prodejů firem, restrukturalizací a dalších oblastí růstu, stejně tak jako propojení celosvětové sítě investorů  a předních odborníků specializujících se na jednotlivé sektory a fáze transakcí za jednotným účelem maximalizace hodnoty společností.

Na základě více než dvacetileté rozsáhlé investiční zkušenosti Martina Rošková cítila potřebu vytvořit poradenskou společnost, která by byla schopna investičně a manažersky zrealizovat jakoukoliv zajímavou transakci bez limitujících faktorů, a to jak z hlediska finančních zdrojů, tak i velikosti nebo sektorů zaměření.

V návaznosti na předchozí zkušenosti a výsledky práce úspěšných transakcí se Martina Rošková rozhodla pro transakční poradenství dle následujících kritérií:

Tento způsob umožňuje, aby se na jednotlivých projektech podíleli jen vybraní odborníci konkrétních oborů a oblastí a tím byla zaručena nejvyšší kvalita projektu.

1 2
2012 © Copyright Privilege Capital. All rights reserved.